Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudziestej konferencji Analiza chemiczna w ochronie zabytków, AChwOZ’2020. Konferencja będzie odbywała się w dniach 3-4 lub jedynie 4 grudnia br. Czas jej trwania uzależniamy od liczby zgłoszeń. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w tym roku, konferencja jest bezpłatna i odbędzie się zdalnie. 

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w dniu 4 grudnia 2020 roku wykład zaproszony pt. „Virtual Unfolding of Folded Papyri” wygłosi prof. dr Heinz-Eberhard Mahnke z Freie Universität Berlin i Ägyptisches Museum und Papyrussammlung Berlin, Helmholtz-Zentrum Berlin (Niemcy).

Będziemy wdzięczni za możliwość wcześniejszego otrzymania Państwa zgłoszeń, co pozwoli nam jak najlepiej zaplanować nadchodzące wydarzenie. Wraz z linkiem do programu konferencji osoby, które zgłosiły uczestnictwo otrzymają dane do połączenia internetowego.

Równocześnie serdecznie zapraszamy do zgłoszenia wystąpień (15 do 20 min) poprzez przesłanie tytułu, autorów i streszczenia (max 3 strony z ilustracjami w pliku Word *.doc lub *.docx) na adres barbog@chem.uw.edu.pl w terminie do 23.11.2020. Streszczenia zostaną opublikowane w postaci broszury, która dostępna będzie wyłącznie elektronicznie z naszej stałej strony: http://analizazabytkow.pl/ oraz w postaci interaktywnej, przed konferencją ze stron Konsorcjum E-RIHS.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków, AChwOZ’XX.

Komitet Naukowy AChwOZ’XX oraz Komitet Organizacyjny AChwOZ’XX

Patron Konferencji:
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków – NIMOZ

Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS.pl

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK