Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy


6ty warsztat informacyjny oferty MOLAB/FIXLAB.PL

odbędzie się dnia 17.09.2021

w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Spichlerze na wyspie Ołowiance

oraz w formie WEBINARIUM

Aby wziąć udział, należy przesłać zgłoszenie na adres
ptarg@umk.pl ze wskazaniem: udział osobisty niezwłocznie zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji albo
udział zdalny na kilka dni przed terminem warsztatu zostanie wysłany link i instrukcja logowania


PROGRAM

od 10:45
początek transmisji w Internecie, testowanie połączeń
11:00
Otwarcie prof. dr hab. Piotr Targowski, E-RIHS.pl, UMK
11:10
Laserowe oczyszczanie obiektów zabytkowych dr hab. Mirosław Sawczak, Instytut
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

11:40
Mikrobiologia i genetyka w badaniach obiektów zabytkowych prof. UEK, dr hab. Tomasz
Sawoszczuk, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie

12:00
Kolorowy zawrót głowy, czyli identyfikacja barwników naturalnych za pomocą HPLC-MS
dr inż. Katarzyna Lech, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

12:20
Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do monitorowania przemieszczeń i odkształceń
pergaminów i obrazów olejnych poddanych zmianom środowiskowym prof. dr hab. inż.
Małgorzata Kujawińska, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

12:40
Badania technologiczne sześciu alabastrowych rzeźb przedstawiających Chrystusa i
Apostołów z klasztoru Ojców Dominikanów w Krakowie mgr Tanita Ciesielska, Wydział
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie

13:00
przerwa
13:20
Badanie zabytków metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie
sprzężonej po ablacji laserowej (LA-ICP-MS) dr hab. Barbara Wagner, Wydział Chemii,
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

13:40
Zastosowanie Koherencyjnej Tomografii Optycznej (OCT) do badania obiektów
zabytkowych prof. dr hab. Piotr Targowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej UMK w Toruniu

14:00
Badanie światłotrwałości dzieł sztuki dr hab. Tomasz Łojewski, Wydział Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki, AGH w Krakowie
14:20
Platforma prewencji konserwatorskiej HERIe prof. dr hab. Łukasz Bratasz, Instytut
Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

14:40
Zastosowanie techniki Macro XRF do badań transferów malowideł ściennych dr Maria
Goryl,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
15:00
Jak złożyć wniosek o bezpłatne badania? prof. dr hab. Piotr Targowski E-RIHS.pl, UMK
15:15
Podsumowanie
15:30
Lunch w restauracji „Cała naprzód” w Ośrodku Kultury Morskiej NMM w Gdańsku

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK