Kontrast:

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków
PWSZ w Nysie

Badania Edukacja Usługi Partnerzy

Polskie konsorcjum dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi E-RIHS PL, poprzez swoje platformy badawcze: MOLAB PL/FIXLAB PL oferuje zainteresowanym instytucjom kultury i nauki oraz firmom konserwatorskim spoza Konsorcjum dostęp do infrastruktury Konsorcjum. Dostęp do infrastruktury jest bezpłatny i odbywa się na podstawie wewnętrznego naboru projektów badawczych.

Również w tym roku E-RIHS.pl oferuje dostęp do bezpłatnych badań fizyko-chemicznych Waszych obiektów. Szczegółowe informacje o ofercie i regulaminie naboru znajdują się na stronach Konsorcjum: http://www.e-rihs.pl/index.php/nasza-oferta/, natomiast o samym naborze na stronie: http://www.e-rihs.pl/index.php/2020/06/21/5ty-nabor-wnioskow-o-dostep-do-infrastruktury-konsorcjum-zostal-otwarty/.

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-SARS-2 termin składania wniosków został wyjątkowo ustalony na 31 października.  Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w zwykłym terminie – na początku grudnia 2020.

Aby ułatwić przygotowanie wniosku, Konsorcjum organizuje bezpłatne Warsztaty Informacyjne, podczas których omówione zostaną zasady naboru wniosków oraz zaprezentowane będą wybrane rezultaty wcześniejszych naborów i mniej popularne metody badawcze.
Odpowiadając na, formułowane przez naszych partnerów, oczekiwania osobistego kontaktu, pragniemy podjąć próbę organizacji warsztatów w formie tradycyjnej, w tym roku w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, w dniu 18 września br., oczywiście z zachowaniem wymaganych reżimów sanitarnych, to jest ograniczając liczbę uczestników do 50 osób oraz rezygnując (z ubolewaniem) z cateringu. Niemniej jednak, warsztat odbędzie się jedynie pod warunkiem dostatecznej liczby zgłoszeń. W przeciwnym przypadku zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, w tym samym terminie. Za względów technicznych nie planujemy transmisji internetowej z warsztatów w formule tradycyjnej. 

Tak więc jest niezwykle ważne, aby do dnia 10 września włącznie uzyskać od zainteresowanych osób potwierdzenie uczestnictwa ze wskazaniem, czy zamierzają uczestniczyć osobiście, czy tylko w trybie internetowym. Deklaracje prosimy przesyłać mailem na adres mkow@umk.pl. Jedenastego września podejmiemy decyzję o formule warsztatów i ogłosimy ją na stronach Konsorcjum.

Szczegółowe informacje o programie warsztatów znajdują się na stronie Konsorcjum:

http://www.e-rihs.pl/wp-content/uploads/2020/08/5ty-warsztat-informacyjny-oferty-MOLAB.pdf

Centrum Badawczo-Edukacyjne Konserwacji Zabytków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK