Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Rewitalizacja krajobrazu kulturowego – szanse i zagrożenia

Konferencja on-line poświęcona rewitalizacji krajobrazów kulturowych zorganizowana została przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie. Celem jej organizacji było przedstawienie zagadnień związanych z genezą i przekształceniami krajobrazu kulturowego oraz problematyką rewaloryzacji i rewitalizacji krajobrazu, a także metodami jego ochrony. Zainteresowani tematyką mogli wziąć udział w wydarzeniu za pośrednictwem platformy MS Teams. Oficjalne rozpoczęcie odbyło w sali wykładowej PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 z udziałem m.in.: Elżbiety Molak - Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prof. Mariusza Kołosowskiego – Prorektora ds. studenckich i dydaktyki PWSZ w Nysie i Anny Opałki - Kierownika Centrum Badawczo - Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie.

Wśród prelegentów konferencji on-line w Nysie, byli specjaliści z uczelni z całej Polski: Warszawy, Gdańska, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Białegostoku, Wałbrzycha, Częstochowy i Opola.

Nyską Uczelnię reprezentował m.in. prof. dr hab. Jakub Lewicki, Wojewódzki Mazowiecki Konserwator Zabytków, wykładowca na kierunku architektura PWSZ w Nysie, który mówił o początkach konserwacji i rewitalizacji miast w Polsce. Konferencja on-line skierowana była do architektów, urbanistów, konserwatorów zabytków, inżynierów, pracowników naukowych, muzealników, właścicieli obiektów zabytkowych, przedstawicieli administracji samorządowej, studentów oraz wszystkich zainteresowanych zachowaniem krajobrazu kulturowego.

Była także okazja do podsumowania projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim”, który był realizowany przez Gminę Pokój, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Opolski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.

Projekt był realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura. Celem projektu była m.in. rewaloryzacja założenia parkowego w Pokoju położonego na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego z pomnikami przyrody jako elementem rozwoju profesjonalnej kadry konserwatorów zabytków.

Nieprzypadkowo, miejscem konferencji była Nysa, miasto o wielowiekowej historii. Założona w 1223 r. Nysa jest jednym z najstarszych śląskich miast. Jako stolica Księstwa Biskupiego promieniowała bogactwem architektury i dzieł sztuki. Jej wyjątkowa zabudowa i piękno zostało w znacznym stopniu uszczuplone przez działania drugiej wojny światowej. Do dzisiaj nosi ślady zniszczeń układu urbanistycznego będącego składnikiem krajobrazu kulturowego.


Filmowa relacja z konferencji na kanale YouTube PWSZ w Nysie

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK