Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego

W dniu 5 listopada 2020 roku studenci kierunku architektura uczestniczyli w zajęciach odbywających się w ramach Nyskiej Akademii Mistrzów które prowadził Pan mgr inż. arch. Zbigniew Bomersbach. Zostały one zorganizowane w związku z realizacją projektu POWER 3.5. Tematem zajęć była „Gospodarka przestrzenią i przestrzeń w zagospodarowaniu obiektów architektonicznych – ujęcie z punktu widzenia planistycznego”. W trakcie spotkania poruszane były następujące tezy:

I. Przestrzeń miasta, przekształcana sukcesywnie wartością nas wszystkich na przykładzie oceny stanu przestrzeni miasta Opola

1. Definicja przestrzeni publicznej i jej znaczenie dla miasta
  1.1. Definicje dotyczące przestrzeni publicznej w u.o.p.z.p oraz dokumentach planistycznych
  1.2. Czym jest przestrzeń publiczna dla miasta?
2. Rodzaje przestrzeni
  2.1. Przestrzenie publiczne
  2.2. Przestrzenie półpubliczne
  2.3. Przestrzenie prywatne
3. Niektóre kryteria oceny jakości przestrzeni publicznej
4. Próba diagnozy stanu przestrzeni w Opolu
  4.1. stan opracowań planistycznych
  4.2. stan środowiska przetworzonego – zieleni miejskiej
  4.3. stan inwestycji miejskich w obszary publiczne na wybranych przykładach
  4.4. charakter działań w wybranych przestrzeniach publicznych
  4.5. słabe miejsca – mogą być szansą do nowych działań dla przestrzeni i społeczności
5. Przykłady rozwiązań problemów przestrzennych w świecie

II. Zagospodarowania nabrzeży Młynówki w Opolu, jako przykład przywrócenia dla mieszkańców cieku wodnego i zachowania ciągłości historycznej traktu wodnego

1. Po pierwsze bezpieczeństwo,
2. Historia ciągle żywa,
3. Inspiracje i koncepcje
4. Realizacja i trudności z brakiem zaufania do „fachowców”
5. „Zielony salon Opola” - akceptacja wyrażana nogami

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK