Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Piękno w architekturze – grant z programu „Doskonała Nauka”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie realizuje drugą edycję Międzynarodowej Konferencji  Naukowo-Technicznej „Beauty in Architecture – Harmony of Place”. Projekt obejmuje konferencję, która odbędzie się w PWSZ w Nysie w dniach 13-14 maja 2021 roku oraz publikację monografii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym oraz Peter Lang Verlag. Tematyka konferencji oraz publikacji dotyczy warunków kształtowania, przeżywania i rozumienia miejsca w perspektywie architektonicznej i urbanistycznej, artystycznej, socjologicznej i filozoficznej. Interdyscyplinarny charakter konferencji będzie sprzyjać wzajemnej współpracy naukowców i praktyków, zmierzających do poznania oraz coraz doskonalszego kształtowania przestrzeni środowiska życia człowieka jako harmonii wartości technicznych, użytkowych, estetycznych, symbolicznych, emocjonalnych oraz więzi społecznych.

Wniosek otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji naukowych” (DNK/SP/467520/2020).

Więcej informacji:

Piękno w architekturze

Beauty in architecture

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK