Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wirtualny proces w sądzie – warsztaty dla studentów

Już po raz drugi na naszej Uczelni, studenci II roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, mogli się przekonać, jak to jest zostać sędzią. Za pomocą specjalnej strony internetowej studenci mogli wirtualnie przenieść się na salę rozpraw i wydać wyrok jak prawdziwi sędziowie. W oparciu o przepisy postępowania, symulacja pozwoliła zobaczyć, co dzieje się na sali rozpraw każdego dnia i pokazać z czym muszą zmagać się polskie sądy orzekając wyroki w różnego typu sprawach karnych.

Podczas warsztatów w pracowni gościł sędzia mgr Bartłomiej Madejczyk z Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nysie - który opowiedział o swojej pracy.

- Warsztaty "I Ty bądź sędzią" w świetny sposób wkomponowały się w program zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Podstawy kryminologii i kryminalistyki. Nauki te w systemie nauk prawnokarnych zajmują się zagadnieniami przestępców, dokonywanych przez nich przestępstw, przyczynami i objawami przestępczości, polityką karną oraz szeroko pojętą działalnością zapobiegawczą – podkreśla mgr Józef Barcik, który przygotował spotkanie.

Projekt „Teraz ty bądź sędzią” realizuje co roku Fundacja ProPublika z Wrocławia. Spotkania poprowadzą sędziowie na podstawie symulatora rozpraw sądowych, który fundacja przygotowała z myślą o młodzieży. Oglądając wybrane filmy młodzi ludzie mają możliwość nie tylko wydać wyrok w konkretnej sprawie i ocenić system sądownictwa, ale też omówić swoją decyzję z prowadzącym zajęcia sędzią.

- Zajęcia prowadzone w sposób symulacyjny i warsztaty, pozwalają poznać prawo od strony praktycznej, uczyć się wyciągania wniosków, podejmowania decyzji, a także umiejętności bronienia własnego zdania. - To wpisuje się w praktyczną naukę zawodu, część z naszych studentów podejmuje pracę w organach ścigania, odbywa praktyki także w sądach – mówi Józef Barcik.

Realizacja pomysłu była możliwa dzięki zaangażowaniu sędziego Bartłomieja Madejczyka, przychylnej akceptacji władz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, co pozwoliło zajęcia przeprowadzić sprawnie mimo trudnej sytuacji, no i zaangażowania studentów, którzy za udział otrzymają prezent w formie poradnika prawniczego.

Warto podkreślić, że przed pandemią studenci ze swoim wykładowcą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem sądu. Oprócz oglądania na żywo rozprawy jako widzowie, mogli po jej zakończeniu zadawać pytania prowadzącemu ją sędziemu, który wyjaśniał różne meandry sądowej procedury. Tak było jeszcze w ub. roku, niestety w tym roku z uwagi na pandemię, taka wizyta stała się niemożliwa.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK