Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

10 Lat ERASMUSA w PWSZ w Nysie

Rok 2014 jest dla nyskiej Alma Mater rokiem szczególnym i to nie tylko dlatego, że został ogłoszony jako przełomowy dla polskiego szkolnictwa wyższego w zakresie internacjonalizacji, choć to oczywiście zobowiązuje, ale przede wszystkim w związku z 10 rocznicą przystąpienia PWSZ w NYSIE do Programu ERASMUS.

PWSZ w Nysie otrzymała Kartę Erasmusa w kwietniu 2004 roku, a jesienią tegoż roku wysłała pierwszych 2 studentów na studia do uczelni partnerskiej. Obecnie mówimy już o 150 umowach bilateralnych z 70 uczelniami zagranicznymi z 22 krajów oraz liczbie 800 wysłanych w ramach programów UE studentów i pracowników (studia i praktyki, wykłady i szkolenia, staże absolwenckie, wymiana doświadczeń).

W związku z 10-leciem Programu i rosnącym zainteresowaniem studentów zagranicznych naszą Uczelnią, zarówno w ramach programu Erasmus jak i w pełnym trybie kształcenia, również dla PWSZ w Nysie nadszedł czas podsumowań i wyznaczenia strategii rozwoju w tym obszarze na najbliższe lata. Zwłaszcza, że wchodzimy właśnie w nową fazę programu zwanego odtąd ERASMUS +, który zastąpi realizowane do tej pory odrębnie programy: „Uczenie się przez całe życie” oraz Leonardo da Vinci i obejmie wsparciem współpracę międzynarodową w różnych obszarach edukacji, działań młodzieżowych oraz sportu.

Szczegółowe informacje.

Inne wydarzenia w 2014 roku związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

 Anna Opałka
Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych

Opublikowano: 30-01-2014

 

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK