Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Współpraca międzynarodowa w czasie pandemii

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie, mimo pandemii, prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia uczelni oraz wiele inicjatyw we współpracy z partnerami zagranicznymi. Większość podejmowanych działań została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej, choć część jest prowadzona tradycyjnie z uwzględnieniem wszelkich wymogów sanitarnych.

W bieżącym roku akademickim odbyła się duża konferencja międzynarodowa on-line z udziałem wielu gości zagranicznych pn.: "Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2020-BRCDGV.” Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Neofilologii PWSZ w Nysie, Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Punkt IEEF przy PWSZ w Nysie wraz z partnerami zagranicznymi: Patna University w Indiach i Ternopil Ivan Puluj National Technical University w Ukrainie.

W trybie wirtualnym odbywa się także szkolenie kadry dydaktycznej partnerskich uczelni z Tarnopola, Charkowa i Odessy, którzy oprócz zapoznania się z samą instytucją, spotkali się już z pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych, studentami, Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Dyrektorem Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych oraz pracownikami Biblioteki PWSZ w Nysie. Szkolenie potrwa do końca stycznia 2021r.

Biuro Współpracy Międzynarodowej prowadzi także regularne porady i konsultacje on-line dla studentów polskich, a także studentów zagranicznych studiujących w Nysie w bieżącym semestrze. W trybie tradycyjnym prowadzony jest dla nich także kurs języka polskiego oraz spotkania z polską kulturą. W mniejszym niż zwykle zakresie, ale realizowane są także wyjazdy na studia, praktyki czy staże zawodowe oraz inne inicjatywy ogólnopolskie takie jak np. „e-Bieg Erasmusa”. Swoją praktykę zawodową w Biurze Współpracy Międzynarodowej realizuje też obecnie studentka CETYS University z Meksyku, która zajmuje się częściowo obsługą studentów zagranicznych. Biuro prowadzi także rekrutację studentów i kadry na wyjazdy w kolejnym semestrze akademickim.

Nyska uczelnia zachowując najwyższe standardy i obostrzenia zorganizowała w październiku tradycyjny International Week i przyjęła gości m.in. z Turcji, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji oraz Gujany Francuskiej. Zrealizowano dla nich spotkania z władzami uczelni, wydziałami, biurami administracji, a nawet studentami. Część programu, w tym wykłady, odbyły się zdalnie.

Biuro Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+ KA-107 prowadzi także w trybie zdalnym seminaria i spotkania robocze z partnerami zagranicznymi, w tym zwłaszcza tymi spoza Unii Europejskiej. Omawiane są między innymi przebieg oraz efekty dotychczasowej współpracy oraz plany na przyszłość. Jak do tej pory udało się takie spotkania przeprowadzić z partnerami z Ukrainy, Kosowa, Meksyku, Algierii, Albanii, Bośni i Hercegowiny. PWSZ w Nysie ma w planie organizację tego typu spotkań partnerskich ze swoimi wszystkimi 22 partnerami z odległych krajów, z którymi ma podpisane umowy, a więc jeszcze z Malezją, Tajlandią, Indiami, Indonezją, Chinami, USA, Rosją i Czarnogórą.

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK