Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Women Across Cultures

Z okazji Dnia Kobiet 08.03.2021 Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie ogranizuje spotkanie online pn. “Women Across Cultures” podczas którego studenci oraz zagrniczni goście opowiedzą o roli kobiet w ich kulturach.

Spotkanie online będzie doskonałą okazję do dyskusji na temat roli kobiet w różnych krajach, wyzwań, stereotypów, problemów, mozliwości i ograniczeń.

Termin spotkania: 08.03.2021 godzina 11:20 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a031248ca1b844de5bc38c676597278d4%40thread.tacv2/1614603462379?context=%7b%22Tid%22%3a%2206d44097-de62-40ea-8122-0f3f992edaad%22%2c%22Oid%22%3a%228be75f1b-d89c-478c-a52d-a22a0f233092%22%7d

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK