Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

10 jubileuszowy Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy w PWSZ w Nysie

 „Partnerstwa międzynarodowe w czasach pracy zdalnej” 

W dniach 10-14.05.2021. w Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie zorganizowało pierwszy w formule online tydzień szkoleniowy dla przedstawicieli uczelni partnerskich z takich krajów jak Algieria, Bośnia i Hercegowina, Indie, Indonezja, Kosowo, Meksyk, Portugalia, Turcja, USA, Ukraina.  

Goście uczestniczyli w 10 już edycji programu, którego celem były między innymi:

  • wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus + w dobie pracy zdalnej
  • zachęcenie instytucji partnerskich, studentów Erasmusa + UAS w Nysie oraz polskich studentów do studiowania na uczelniach partnerskich uczestniczących w ISTW
  • spotkania z koordynatorami współpracy międzynarodowej w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia oraz rozmowy na temat dalszej współpracy
  • poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów i programów
  • promocja instytucji macierzystych oraz oferta Uczelni na 2021/22 rok.

Ważnym punktami programu Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego były wykłady eksperckie gości spoza PWSZ w Nysie, które doskonale wpisały się w tematykę spotkania i cieszyły się dużym zainteresowaniem samych uczestników, jak i pracowników PWSZ w Nysie.  Były to:

- “Multicultural innovative teaching with IT tools usage” – dr Anna Bąkała, Uniwersytet Łódzki

- “Cybersecurity in times of remote work” - Andrzej Kleśnicki, IT Director Strategy & Compliance w AmRest

- "Design thinking” – mgr Agata Ciesielska, Uniwersytet Gdańśki

- Międzynarodowa konferencja online :”Beauty in Architecture. Harmony of the place” http://pwsz.nysa.pl/sitecontent/beauty_in_architecture/

 

Temat przewodni spotkania szkoleniowego skłonił uczestników do rozmowy na temat rozwiązań zastosowanych w uczelniach w dobie pandemii i pracy zdalnej oraz form kontaktu z partnerami oraz studentami. Dyskutowano o problemach, wyzwaniach, ale także o pozytywnych stronach jakie wniosła rzeczywistość pandemiczna w życie uczelni przez ostatnich kilka miesięcy. Wskazano na daleko idący rozwój technik i rozwiązań IT, które nie tylko pomogły nam pracownikom uczelni wyższych w pracy i komunikacji ze studentami w tym trudnym czasie, ale z pewnością pozostaną już z nami na zawsze zwiększając efektywność naszych działań.

Zarówno wszystkie dyskusje, jak i cenna wymiana doświadczeń, z pewnością  przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych przez partnerów usług edukacyjnych w odniesieniu do studentów i pracowników Uczelni korzystających z dostępnych form wymiany międzynarodowej.

W ramach programu tygodnia szkoleniowego w dniu 25 maja 2021 o godz. 13.00 uczestnicy dodatkowo przedstawili promocyjne prezentacje online dla studentów PWSZ w Nysie i studentów uczelni partnerskich zainteresowanych udziałem w wyjazdach programu Erasmus+ i innych formach wymiany międzynarodowej pomiędzy uczelniami partnerskimi .

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9f4a0fcef8c04478a65f9f268305f492%40thread.tacv2/1620989975920?context=%7b%22Tid%22%3a%2206d44097-de62-40ea-8122-0f3f992edaad%22%2c%22Oid%22%3a%228be75f1b-d89c-478c-a52d-a22a0f233092%22%7d

Dziesiąty Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy, a pierwszy w całości zorganizowany online, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród partnerów, jak również bardzo pozytywnymi opiniami dotyczącymi jego organizacji zarówno merytorycznej jak i technicznej. Podkreślano miedzy innymi adekwatność  doboru tematów sesji do problemów i wyzwań przed jakimi stoją teraz zarówno nauczyciele akademiccy, jaki i pracownicy administracji, doskonałe osadzenie i kontrolę czasu trwania poszczególnych sesji, jak również ciepłą i bardzo przyjazną atmosferę pomimo, że całość wydarzenia odbyła się w  formule online.

Już teraz gorąco zapraszamy na kolejna tego typu imprezę jesienią 2021roku!

 

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK