Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

PWSZ w Nysie wita nowych studentów Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej PWSZ w Nysie zorganizowało Dzień Adaptacyjny dla studentów zagranicznych Erasmus+, którzy właśnie rozpoczynają swój pobyt w nyskiej Uczelni. W semestrze zimowym 2021/22 nyska Uczelnia gości 23 studentów zagranicznych z Indonezji, Meksyku, Rosji, Kosowa, Turcji, Hiszpanii, Ukrainy, Maroka i Albanii, którzy będą realizować swoją mobilność Erasmus+ na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji, filologia angielska, finanse i rachunkowość, architektura oraz informatyka.

Dzień Adaptacyjny to doskonała okazja do zapoznania studentów z podstawowymi informacjami o Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, zasadach studiowania, regulaminach, prawach i obowiązkach jak i kwestiach dotyczących życia w Polsce. Ważną częścią wydarzenia były również spotkania z Instytutowymi Koordynatorami ds. współpracy międzynarodowej dotyczące kursów prowadzonych w języku angielskim.

Po części formalnej, pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej wraz ze studentami Tutorami przygotowali kilka atrakcji oraz gier integracyjnych. W nadchodzącym tygodniu studentów Eramus+ czeka wiele wydarzeń o charakterze integracyjnym m.in. wycieczka po Nysie oraz turniej gry w kręgle, a także udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/22.

Studenci zagraniczni w znaczący sposób przyczyniają się do otwarcia na nowe kultury, ubarwiają społeczność akademicką nyskiej uczelni oraz przyczyniają się do rozwoju internacjonalizacji oraz oferty kształcenia w językach obcych.

Przybyłym studentom zagranicznym, życzymy samych sukcesów w nauce oraz wspaniałego pobytu w PWSZ w Nysie!

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK