Kontrast:
Biuro Współpracy Międzynarodowej

Uczelnia Student Uczelnie
partnerskie
Rekrutacja

Ubezpieczenie dla beneficjentów Programu Erasmus+

Ubezpieczenie dla studentów i pracowników PWSZ w Nysie wyjeżdżających na stypendium zagraniczne w ramach Programu Erasmus+.

Od dnia 01 lipca 2021 do dnia 30 czerwca 2022 wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne oraz pracownicy wyjeżdżający na szkolenia i w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ będą objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy Open Bussines Travel.

Okres ochrony będzie zgodny z umową na wyjazd studenta, bądź pracownika (tj. na czas wskazany w tejże umowie). W podstawie ubezpieczenia są m.in. koszty leczenia i assistance do 100 000 zł w tym m.in hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transporty medyczne, zakup lekarstw, transport ubezpieczonego do kraju, transport zwłok do kraju, wizyta członka rodziny, pomoc tłumacza, pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwań; odpowiedzialność cywilna do 100 000 zł, czy następstwo nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł.

Zakres polisy ubezpieczeniowej - PDF
Ogólne warunki ubezpieczenia - PDF

Biuro Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK