Kontrast:

KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenckie Koło Naukowe Antropomotus


Informacje dotyczące koła:

Nazwa koła pochodzi od słowa „Antropomotoryka”.
„Antropomotoryka” (nauka o ruchach człowieka). Człon „antropo” – w założeniach znaczy ludzki od greckiego „antropos”, natomiast dla członu „motoryka” znajdujemy kilka źródeł łacińskich np., od „motio” – ruch, „motus” – ruch, trzęsienie ziemi, ale także „motor” – ten, kto porusza i od „morere” – ruszać się oraz „moreo” – poruszać.

Antropomotoryka - jest to całokształt czynności ruchowych, sfery ruchowej aktywności, a więc wszystko to co dotyczy poruszania się w przestrzeni na wskutek zmian położenia całego ciała lub jego części względem siebie .

Nasze koło naukowe zajmuję się więc wszelkiego rodzaju aktywnością fizyczną związaną głównie z nieustanym udoskonalaniem ciała, naszej siły czy też wytrzymałości. Przede wszystkim chodzi tutaj o takie dziedziny jak: kalistenika, gimnastyka, ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe , itp.

Historia koła:

SKN Antropomotus powstało dnia: 17.05.2017 r. Siedziba kola znajduje się przy ulicy: Głuchołaskiej 12 ,w budynek X. Zainspirowani i gotowi zgłębiać wiedzę studenci PKC razem opiekunem postanowili poszerzać zainteresowania z zakresu różnych form doskonalenia siły i wytrzymałości ciała ludzkiego.

Władze i członkowie koła:

Poniżej wszyscy członkowie koła podzieleni ze względu na swoją funkcję:

Opiekun koła: dr Remigiusz Kubiak
Skarbnik: Michał Kopeć
Przewodniczący: Adrian Błaszczyszyn
Zastępca: Katarzyna Kopeć
Sekretarz: Patrycja Paszek
Skarbnik: Michał Kopeć
Inni członkowie:
Patryk Hajduk
Dawid Zimoch
Jakubiak Justyna
Roksana Chwalińska
Bartosz Daniluk

Cele koła:

Rozwijanie zainteresowań związanych z różnymi formami aktywności fizycznej. Doskonalenie siły, wytrzymałości, szybkości oraz nauka i doskonalenie umiejętności w danych dziedzinach sportu o charakterze autotelicznym i heterotelicznym takich jak np. kalistenika, kulturystyka, Crossfit, atletyka i inne…
Spotkania dyskusyjne, publikacje w wydawnictwach naukowych, dydaktycznych i dydaktyczno- naukowych. Analiza problemów naukowych.
Wyjazdy studyjne i promowanie sportu oraz aktywności ruchowej.

Wydarzenia:

Targi sportowe „FIWE” w Warszawie

Członkowie naszego koła byli na wyjeździe studyjnym na targach „FIWE” w Warszawie. Na miejscu promowali kierunek Psychofizyczne Kształtowanie Człowieka z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Brali czynny udział w wielu konkurencjach sportowych z licznymi sukcesami. Nasza studentka i członkini SKN Antropomotus Katarzyna Duszak-Kopeć wzięła udział w prestiżowych ogólnopolskich zawodach „Street Workout” w kategorii freestyle zajmując 4 miejsce.

Pokazy artystyczne:

Członkowie naszego koła biorą czynny udział w promocji uczelni, poprzez pokazy Street Workout’u czyli pokrewnej kategorii gimnastyki i akrobatyki.

Kursy i szkolenia:

Dodatkowo członkowie koła, doskonalą wiedzę i umiejętności z zakresu aktywności fizycznej dzięki wyjazdom studyjnym na rożne szkolenia i kursy. Przykładem takiego wyjazdu może być szkolenie przeprowadzone przez „Riznyk Street Workout School” w Krakowie na temat „Siłowa kalistenika w treningu funkcjonalnym”.

Zaangażowanie:

Członkowie koła również angażują się w różne sportowe akcje takie jak np.: „Fit maraton”.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK