Kontrast:

                           11. Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy w PWSZ w Nysie

Przedstawiciele zagranicznych uczelni partnerskich m.in. z Albanii, Kosowa, Indonezji oraz Chin gościli w dniach 5-9.10.2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Biuro Współpracy Międzynarodowej już po raz jedenasty zorganizowało Międzynarodowej Tydzień Szkoleniowy.

Celem wydarzenia były między innymi:

  • wymiana informacji i najlepszych praktyk dotyczących współpracy w ramach programu Erasmus+ w dobie pracy zdalnej
  • uczestnictwo w sesjach tematycznych na temat współpracy z krajami azjatyckimi: Indie, Chiny, Indonezja, Tajlandia
  • zachęcenie instytucji partnerskich, studentów Erasmusa + UAS w Nysie oraz polskich studentów do studiowania na uczelniach partnerskich uczestniczących w ISTW
  • spotkania z koordynatorami współpracy międzynarodowej w ramach reprezentowanych obszarów kształcenia oraz rozmowy na temat dalszej współpracy
  • poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów i programów
  • promocja instytucji macierzystych oraz oferta Uczelni na 2022/23 rok.

Uczestnicy oprócz programu głównego wzięli także udział w spotkaniach i rozmowach na temat dalszej współpracy, m.in. z Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych – prof. dr hab. inż. Zofią Wilimowską, dr Pradeepem Kumarem - Prezesem IEEF i pracownikiem PWSZ w Nysie oraz zaproszonym gościem dr hab. Gościwitem Malinowskim - Dyrektorem Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz międzyuczelnianego Centrum Studiów Azjatyckich. Goście swoją obecnością uświetnili także uroczystą Inaugurację roku Akademickiego z okazji 20-lecia PWSZ w Nysie

Ważnym punktami programu Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego były wykłady eksperckie gości spoza PWSZ w Nysie, które doskonale wpisały się w tematykę spotkania
i cieszyły się dużym zainteresowaniem samych uczestników. Były to sesje na temat Indii, Indonezji, Chin oraz dyskursu medialnego na temat migrantów w Europie przez ekspertów, a w tym:

  1. Sesja Indyjska, poprowadzona przez dr Kamilę Ludwikowską (Politechnika Wrocławska) - trenera kompetencji społecznych i menedżerskich dla prywatnych i publicznych organizacji międzynarodowych.
  2. Sesja Chińska, poprowadzoną przez Shengmiao Yu (Uniwersytet Śląski) – założycielki SoChinese.
  3. Sesja Indonezyjska, poprowadzona przez Octaviyanti Dwi Wahyurini oraz Faiqoh Agustin (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia).
  4. Sesja na temat migrantów, poprowadzoną przez dr Magdalenę El Ghamari (Collegium Civitas) - założycielka i prezes Fundacji El-Karama.

Zarówno wszystkie dyskusje, jak i cenna wymiana doświadczeń, z pewnością przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych przez partnerów usług edukacyjnych w odniesieniu do studentów i pracowników Uczelni korzystających z dostępnych form wymiany międzynarodowej.

Jedenasty Międzynarodowy Tydzień Szkoleniowy, spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród partnerów, bardzo pozytywnymi opiniami dotyczącymi jego organizacji zarówno oraz ciepłą i bardzo przyjazną atmosferą.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2021. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik