Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Warsztaty architektoniczne 

W dniach 25 – 29 października br. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie kierunku Architektura oraz studenci Programu  Erasmus+ realizujący semestr studiów w naszej Uczelni, wzięli udział w cyklicznych międzynarodowych warsztatach studenckich. 

Tym razem podjęto temat zagospodarowania terenu Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Inicjatorami przedsięwzięcia byli prezes OCR w Korfantowie mgr inż. Wojciech Machelski  oraz dr Piotr Wach-wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego. 

Studenci, podzieleni na 3 grupy robocze, pracowali pod okiem wykładowców kierunku architektura PWSZ Nysie:  prof. Piotra Obracaja, prof. Bogusława Szuby, dra Piotra Opałki i mgra Jakuba Tomiczka. 

Podstawowym celem warsztatów było ożywienie otoczenia Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako miejsca potencjalnych aktywności pacjentów i kuracjuszy, osób odwiedzających, a także mieszkańców ze wskazaniem możliwości powiązania naturalnych terenów zielonych i rekreacyjnych z tkana historyczną i nową wzniesioną po 1945 roku. 

Istotnym zadaniem podjętym w ramach warsztatów było uzyskanie właściwych dyspozycji komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej ze szczególnym wskazaniem miejsc parkingowych, które nie byłyby dominujące w historycznej przestrzeni. Zaproponowano wyburzenie części istniejących budynków technicznych i magazynowych lub ich przebudowę. Jedną z propozycji było także ożywienie nabrzeży Ścinawy Niemodlińskiej, przepływającej poniżej wzgórza zamkowego. 

Zadanie postawione przed studentami było nieco karkołomne, z uwagi na istniejące kubatury pawilonów szpitalnych konkurujących wielkością z późnorenesansowym zamkiem oraz nieuporządkowywanie przestrzeni, ale uczestnicy poradzili sobie z nim doskonale. W trakcie finalnej prezentacji zaprezentowano kilka koncepcji projektowych, które dopracowane w szczegółach w czasie bieżącego semestru, zostaną zaprezentowane Inwestorom w trakcie prezentacji przewidzianej na koniec semestru zimowego.  Projekty będą stanowić materiał pomocniczy do konsultacji społecznych oraz planowanych działań inwestycyjnych Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. 

Warsztaty projektowe stanowią praktyczny przykład powiązania działalności nyskiej uczelni z potrzebami lokalnych samorządów i przedsiębiorstw i znakomicie wpisują się w realizowany w PWSZ w Nysie program studiów na kierunku Architektura dając studentom możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w ramach rzeczywistych wyzwań architektonicznych.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK