Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konkurs dla LO Carolinum

W dniu 25.11.2021 r. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się wizyta studyjna uczniów LO Carolinum. Wiyzta studyjna była realizowana w ramach patronatu jakim Wydział Nauk Ekonomicznych PWSZ w Nysie objął uczniów LO Carolinum. Prowadzącymi konkurs były dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ w Nysie i dr inż. Adriana Halikowska wraz ze studentami kierunku finanse i rachunkowość..

W ramach wizyty zrealizowany został konkurs pt. „Jak założyć własną działalność krok po kroku”. W ramach tego konkursu uczniowie zdobyli cenne nagrody, których sponsorem była firma Logos Media sp. z o. o. z Nysy. Dzięki sponsorowi uczniowie w ramach nagród otrzymali cenne gry planszowe, dzięki którym będą mogli uczyć się finansów bawiąc.

Konkurs został przeprowadzony dla dwóch grup i każdy wyszedł z niego zadowolony. W ramach wizyty uczniowie musieli wykonać po kolei wyznaczone dla nich zadania wśród których znalazły się między innymi:

  • Wymyślenie nazwy
  • Znalezienie PKD
  • Obliczenie podatku dochodowego wg wytycznych i wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • Decyzja czy firma ma być VAT-owcem
  • Wypełnienie druku CEIDG

Za każdy etap uczestnicy podzieleni na grupy otrzymują punkty. Dodatkowa premia została przyznana za najlepiej opracowane logo.
Wygrywał zespół, który zdobył najwięcej punktów.

Co ważne w ramach konkursu uczniowie obliczając podatek dochodowy wykorzystali zarówno obowiązujące stawki, jak również stawki z Nowego Ładu.

Wszyscy uczestnicy świtnie poradzil sobie z zadaniami, czego serdecznie gratulujemy. Gratulujemy również zwycięzcom i serdecznie dziękujemy sponsorowi, czyli firmie Logos Media sp. z o. o. za ufundowanie nagród.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK