Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Koło naukowe

Przy Wydziale Nauk Ekonomicznych działają dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe BONUS
  • Koło Naukowe SYMFONIA

Koło Naukowe BONUS

Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów. Ideą koła jest następujące stwierdzenie:

"Jesteśmy studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski".

Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach.

Obecnie opiekunem koła jest mgr Agnieszka Szpara.
Koło może się poszczycić zorganizowaniem pierwszej studenckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy".

Więcej informacji na stronie www.bonus.pwsz.nysa.pl.

Koło Naukowe SYMFONIA

Celem działalności Koła Naukowego SYMFONIA jest przyczynianie się do podnoszenia poziomu naukowego studentów Kierunku Finansów i Rachunkowości oraz dbanie o dobre imię PWSZ w Nysie, rozszerzanie wiedzy związanej z szeroko rozumianą rachunkowością przedsiębiorstw, nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy w zakresie rachunkowości, aktywowanie studentów do zdobywania doświadczeń w dziedzinie rachunkowości oraz kreowanie szans wejścia przez studentów na rynek pracy.

Obecnie opiekunem koła jest dr inż. Marta Targowicz.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK